13 Haziran 2018

SWOT Analizi Nedir?

Her kişinin veya her kurumun, güçlü ve zayıf yönleri vardır. Güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmek başarılı olmanın kritik anahtarıdır. SWOT analizi kapsamlı olarak bunu analiz edebilmemize yarar.

SWOT analizi, ilk olarak 1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi profesörleri Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William D. Guth tarafından geliştirilmiştir. Ardından Stanford Üniversitesi‘nde Albert S. Humphrey tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şekillenmiştir.

Kelime anlamıyla SWOT analizi; Strenghts (güçlü yönler), Weakness (zayıf yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

SWOT analizi kurum ve kişilerin önemli karar aşamalarında içerde ve dışarıda, olumlu ya da olumsuz yanları görerek daha sağlıklı karar almalarını sağlar. Strenghts ve Weakness iç etmenler, Oppurtunities ve Threats ise dış etmenler olarak ayrılır.

SWOT analizi hazırlarken her başlık için sorabileceğimiz, bizi cevaba doğru yönlendirecek sorular vardır.

           Strenghts (Güçlü Yönler)

Güçlü yönler karşılaşacağımız bir probleme, çözülmesi gereken bir soruna ya da yapılacak atılıma karşı bizi öne çıkaracak yönlerimizdir. Bu yönümüzü analiz edebilmek için dikkat edebileceğimiz bazı unsurlar:

 • Yetenekler
 • Rekabet  avantajları
 • Kaynaklar ve  varlıklar
 • Tecrübe, bilgi ve  veriler
 • Süreç yönetimi
 • Konu  hakimiyeti

Weakness (Zayıf Yönler)

Zayıf yönler, karşılaşacağımız bir problemdeki eksik yanlarımızı tespit ederek bunları geliştirmemizi, bu eksik yanları gidererek daha iyi bir sonuç almamızı sağlar. Bu yönümüzü analiz edebileceğimiz bazı unsurlar:

 • Eksik yetenekler
 • Rekabet gücündeki boşluk
 • Mali durumun yetersizliği
 • Süreç yönetimi
 • Veri yetersizliği
 • Yönetim miyopluğu

            Oppurtunities (Fırsatlar)

Fırsatlar, karşı karşıya olduğumuz durumu çözümleyebilmek için dış bir etken olarak bize artı puan kazandıracak etmenleri temsil eder. Fırsatları analiz edebileceğimiz bazı unsurlar:

 • Pazardaki gelişimler
 • İnovasyon ve teknolojik gelişimler
 • Küresel  etkiler
 • Coğrafi konum
 • Devlet ve sektör politikaları
 • Rakiplere karşı durum

     Threats (Tehditler)

Tehditler, karşılaştığımız durumu çözümlerken bize engel olabilecek etmenleri önceden tespit edip önlem almamız için gereklidir. Tehditleri analiz edebileceğimiz bazı unsurlar:

 • Politik ve ekonomik durum
 • Rakiplerin durumu
 • Kaynak yetersizliği
 • Coğrafi konum
 • Teknolojik yetersizlik
 • Pazarın talepleri

 

Görüldüğü gibi bazı durumlar anın şartlarına göre zayıf yanı ya da güçlü yanı temsil edebilir. Aynı durum fırsatlar ve tehditler için de geçerlidir. Başarılı bir SWOT analizi tüm bunları tespit edebilmemize ve duruma objektif yaklaşmamıza yardımcı olur. Bunun sonucunda yapacağımız hamle daha sağlıklı olur.