İnsan Kaynakları

İK Politikamız


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Aydınlı İnsan Kaynakları politikamızın başlıca hedefi, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirerek verimli süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına olanak sağlayarak, çalışanlarına rahat ve huzurlu bir aile ortamı oluşturmaktır.

İnsana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimseyen Aydınlı Grup'un başarısının arkasında, kaliteli ve mutlu insan gücü yatmaktadır. Aydınlı Grup bu amaçla, çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayarak, çalışanların yeteneklerine uygun kariyer planlarında ilerlemelerine katkıda bulunmaktadır. Çalışanların süreçlerde etkin rol oynaması, şirket kararlarının hızla alınmasını, böylece gelişim ve verimlilik elde edilmesini sağlamaktadır.