Kurumsal

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üst Yönetimi tarafından kalite anlayışımızı ve amaçlarımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize anlatmak için belirlenen kalite politikası aşağıdaki prensipleri içermektedir.

  • İş süreçlerimizi öz değerlendirme ile gözden geçirerek, performansımızı ve süreçlerimizi geliştirecek düzenleyici yaklaşımların belirlenmesi.
  • Değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla ölçülebilir ve başarmaya değer hedeflerle sürekli iyileştirme ve geliştirmenin sağlaması.
  • Tedarikçilerle güvene dayalı bİr işbirliği içinde olmak.
  • Yaşadığımız çevreye saygı duyarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, müşterimize sunmuş olduğumuz ürünlerin kalitesi ile moda perakende sektöründeki öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak.
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak, daha yetkin olmaları ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için sürekli eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Kalite politikamızın çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması ile tüm süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin karşılanması amaçlanmaktadır.