Kurumsal

Sertifikalar

Sertifikalar

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 - Aydınlı

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001 - Aydınlı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 50001 - Aydınlı

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 50001 - Aymoda

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 - Aymoda

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001 - Aymoda

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

2021 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan Kurumumuz; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC)'ın tam üyesi konumundadır. 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı / karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmış bulunmaktadır.