Kurumsal

İSG ve Çevre Politikamız

İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde Kalite, Çevre ve ISG yönetim sistemleri anlayışını benimseyerek, etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sunduğumuz ürün ve hizmetlerde müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın beklentilerinin önüne geçerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı,
 • Politikamıza, Amaç ve Hedeflerimize uygun olarak; Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemini ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmayı, bu sayede çevreyi korumayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi anlayışı çerçevesinde, takım ruhu anlayışıyla, risk analizleri ve periyodik denetimlerle sürekli iyileştirme önlemleri almayı,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin yüksek kaliteli ve aynı zamanda ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmeyi,
 • Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmeyi,
 • Ülkemizin, Müşterilerimizin ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmeyi,
 • Personelimizin kalite, enerji, çevre ve İş Sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirerek ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma alanlarında, bilinç, bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamayı, koruyucu önlemler almayı,
 • Kurumsal süreçlerimizi ve paydaşlarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmeyi ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmayı,
 • Çalışanlarımızın gelişimine yönelik sosyal ve teknik içerikli İnovatif çalışmalar yapmayı,
 • Arıtma tesisi süreçlerimizde yükümlü olduğumuz yasal şartlar, ulusal ve uluslararası standart şartlarını yerine getirerek çevreyi korumayı,
 • Arıtma süreçlerimizde kaynakları verimli kullanarak, doğayı korumayı ve kirlenmeyi önlemeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza Kalite & Çevre & ISG ile ilgili sürekli eğitim, motivasyon ve farkındalık sağlamayı,
 • Tüm ISG tehlikelerimizi ortadan kaldırmayı veya riskleri azaltmayı,
 • Olası acil durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamayı,
 • İSG uygulamaları açısından örnek bir kurum olmayı,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerimizle katılım ve istişare için uygun koşulları sağlamayı,
 • Kalite, Çevre ve ISG yönetim sistemleri faaliyetlerimizde güvenli, sağlıklı, verimli bir iş ortamı oluşturmayı, performansı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi.