Kurumsal

Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
 • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,
 • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
 • Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak,
 • Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,
 • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
 • İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,
 • Müşteri, Çalışan, Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,
 • Yasal ve etik kurallara uymak,
 • İşi ehline vermek,
 • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
 • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
 • Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,
 • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
 • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, Aydınlı Ailesi'nin bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.